HS-Tec

Štart

Naše výrobné kapacity

Zoznam strojov

Ponuka pracovných miest

Hľadáme výrobcov s voľnými kapacitami

Kontakt


Právne upozornenie


Vybrať jazyk:
Slowakei UK

Právne upozornenie

HS-Tec spol. s.r.o.
Gen.M.R.Štefánika 19 (areál Merina)
911 01 Trenčín (Slovensko)
Tel. +421 32 740 880-6
Fax +421 32 7441 223
hstec@hstec.sk


Konateľ Spoločnosti:
Gerhard Rall

Registrový súd: Okresný súd Trenčín
Číslo záznamu: 10143 / R

Identifikačné číslo: 36294659
DIČ: SK 2020 1741 34-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HS-Tec spol. s.r.o. |  Gen.M.R.Štefánika 19 (areál Merina) | 911 01 Trenčín (Slovensko)
Tel. +421 32 740 880-6 Fax +421 32 7441 223 | hstec@hstec.sk